Skip to content Skip to footer

Zabezpieczenie budynku przez hydroizolację ław i fundamentów

Każda obiekt budowany od podstaw powinien mieć zaplanowane użycie materiałów izolacyjnych. Prace takie powinny dotyczyć głównie fundamentów, aby zabezpieczyć betonowe elementy konstrukcji przed wodami gruntowymi. Mogą one powodować uszkodzenia takich konstrukcji.

Poprawne wykonanie fundamentów budynku

Po wykonaniu wykopów pod ławy zgodnie z dokumentacją techniczną należy wylać betonowe ławy będące podbudową budynku. Po związaniu betonu towarowego należy przygotować warstwę izolacyjną, aby ścianka z bloczków betonowych nie miała kontaktu z wilgocią. Wykonanie hydroizolacji poziomej polega na klejeniu papy do ław betonowych za pomocą jednego z preparatów firmy izolbet. Na tak przygotowaną podbudowę układane są bloczki betonowe stanowiące fundamenty poniżej poziomu gruntu. Stosując gotowe zaprawy murarskie izolbet cena, których jest przystępna, można znacznie przyspieszyć tempo prac.

Zabezpieczenie ścian poziomu zerowego przed zasypaniem ich ziemią

Po oczyszczeniu powierzchni ściany z betonowych elementów musi być ona zabezpieczona lepikiem izolbet. Prace takie można wykonywać na zimno, co pozwala na szybkie zagruntowanie ścian przed przystąpieniem do dalszej części prac izolacyjnych. Dobrze jest wykonać izolację wykonaną z dwóch warstw preparatu. Działania dalsze wymagają zastosowania systemu ociepleń odpornego na wilgoć i kontakt z ziemią. Oferowany system firmy izolbet cennik, którego jest dostępny na stronie producenta. Oprócz cen katalogowych udostępniane tam są również katy techniczne i instrukcje zużycia komponentów. Stosowany styropian musi mieć specjalne przetłoczenia, aby mógł odprowadzać nadmiar wilgoci do instalacji drenażu wokół budynku. Warstwa foli kubełkowej chroni izolację przed osuwaniem się gruntu i przesiąkaniem.

Gotowe mieszanki budowlane oraz bitumiczne kleje wodne

Przed kalkulacją kosztów prac budowlanych warto zapoznać się kalkulacją przedstawiciela izolbet cennik, obejmuje produkty już przygotowane do pracy. W ten sposób unikamy bałaganu i dużej ilości odpadów. Zarówno kleje, jak i masy bitumiczne są pakowane w opakowania detaliczne i ułatwiają rozrabianie mas i przygotowanie potrzebnej ilości mas murarskich. Producent gwarantuje, że w towarach firmy izolbet cena, odpowiada jakości i pozwoli ułatwić wykonywanie prac budowlanych.

Leave a comment