Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to swoiste wybawienie dla mieszkańców terenów nieskanalizowanych. Jak wiadomo oczyszczalnie przydomowe to inwestycja, która raz zainwestowana w pełni zwróci się nawet po roku użytkowania. Oczyszczalnie te są przyjazne dla środowiska.

Domowa oczyszczalnia ścieków

Najpopularniejsze przydomowe oczyszczalnie ścieków stosowane na polskim gruntach to niewątpliwie drenażowe oczyszczalnie ścieków. Idealne są dla gruntów chłonnych, a wymagalna odległość od rur drenażowych do zwierciadła wód gruntowych wynosi minimum 1,5 m. Celem wybrania perfekcyjnie pasującej oczyszczalni, należy obliczyć jej przepustowość która zależy od przewidywanej liczby użytkowników. Przy tym pamiętajmy, iż montaż przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być łatwy i prosty w obsłudze, możliwy do samodzielnego przeprowadzenia bez użycia instrukcji obsługi. Domowa oczyszczalnia ścieków to praca w dwóch fazach. Pierwszy etap oczyszczania ścieków odbywa się w osadniku gnilnym (wstępnym). Natomiast drugi skupia się na oczyszczanie ścieków przy użyciu drenażu rozsączającego. filtru paskowego, żwirowo-piaskowego lub glebowo-korzeniowego.

Naturalne oczyszczalnie

Na rynku coraz częściej można spotkać przydomową oczyszczalnię ścieków BIO. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków przeprowadzają proces oczyszczania odbywający się w obiegu zamkniętym. Oczyszczona woda może być w pełni odprowadzona bez jakiejkolwiek szkody dla środowiska naturalnego. Ekologiczne oczyszczalnie przydomowe mogą być stosowane do każdego rodzaju gruntu i przy każdym poziomie wód gruntowych. Przy całym procesie oczyszczania ścieków maksymalnie redukowane są przykre zapachy. Produkt ze względu na różnorakie rodzaje przepustowości mogą mieć zastosowanie zarówno w warunkach sanitarno-przemysłowych, jak i gastronomicznych.

Etapy oczyszczania

We wszystkich rodzajach przydomowych oczyszczalni następuje etap beztlenowego, a potem etap tlenowego oczyszczania ścieków. Pierwszy etap odbywa się w jedno lub wielokomorowym, gdzie zachodzą procesy biochemiczne, wywołane przez bakterie beztlenowe. Drugi etap to wspomniane już wcześniej oczyszczanie tlenowe, kiedy to przepływają już klarowne ścieki z osadnika gnilnego.

Oczyszczalnie drenażowe

Technologia ta wymaga obecności bardzo przepuszczalnego gruntu i odpowiedniego poprowadzenia w podłożu rur drenarskich. W zamierzeniu powinny one przebiegać około 1,5 metra powyżej wód gruntowych. Wstępne oczyszczanie w osadniku gnilnym kończy się przepływem klarownych już ścieków do przygotowanego poletka filtracyjnego.