Skip to content Skip to footer

Oprawa awaryjna: co to jest, rodzaje, zastosowanie

Właściwie zaprojektowane i wykonane oświetlenie awaryjne pozwala na uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa. Kluczowym elementem całego systemu są oprawy awaryjne. Co warto o nich wiedzieć?

Czym są oprawy awaryjne?

Pojęcie jak Oprawa awaryjna odnosi się do urządzenia oświetleniowego, które używane jest w ramach oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie to ma na celu zastąpienie oświetlenia podstawowego, gdy nie można z niego korzystać ze względu na awarię.

Do oświetlenia awaryjnego zaliczane są dwa typy oświetlenia – zapasowe oraz ewakuacyjne. To pierwsze jest używane po to, by umożliwić prawidłowy przebieg czynności, natomiast drugie stosowane jest w celu ewakuacji ludzi z danego miejsca.

Oprawy awaryjne – rodzaje

Kategoria opraw awaryjnych włącza dwa główne rodzaje urządzeń – lampy dające ogólne oświetlenie oraz lampy kierunkowe.

Lampy służące do ogólnego oświetlenia są montowane na ścianach oraz na sufitach i emitują one białe światło, które umożliwia oświetlenie pomieszczeń w celu ewakuacji lub prowadzenia czynności, gdy ewakuacja nie jest konieczna.

Z kolei oprawy awaryjne kierunkowe używane są w celu prowadzenia ludzi we właściwych kierunkach podczas ewakuacji. Prezentują one charakterystyczne piktogramy uzupełnione o strzałki, które kierują ewakuowane osoby do wyjścia.

Zastosowanie opraw awaryjnych

Urządzenia jak oprawa awaryjna mają bardzo szerokie zastosowanie i są one przeznaczone do montażu w wielu obiektach.

W przepisach znajduje się dokładny wykaz miejsc, w których zainstalowane muszą być oprawy awaryjne. Są to między innymi widownie teatrów, kin, obiekty zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powyżej 2 tysięcy mkw., sale sportowe, rozrywkowe, konferencyjne i audytoria powyżej 200 osób.

Najczęściej oprawy awaryjne umieszczane są na korytarzach, schodach, przy drzwiach, punktach pierwszej pomocy oraz przeciwpożarowych. Mogą być także zastosowane w konkretnych pomieszczeniach, służąc jako oświetlenie zapasowe, aby umożliwić prowadzenie czynności przy awarii oświetlenia podstawowego.

Leave a comment