Skip to content Skip to footer

Jak drukować za pomocą technologii sublimacji?

Choć technologia sublimacji kojarzy się raczej z bardzo nowoczesną technologią, to w praktyce wcale tak nie jest. Oczywiście sama metoda jest dość młoda, ale już nie na tyle innowacyjna, by wiązała się ona z trudną obsługą. Poniżej opiszemy, jak wygląda taki proces i jak pod względem technicznym warto do niego podejść.

Etapy drukowania sublimacyjnego

1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wydruku w formie pliku a następnie wydrukowanie go bezpośrednio na papierze do sublimacji. Będzie on swoistym szablonem, dzięki któremu łatwo i precyzyjnie nałożymy obraz na powierzchnię polimeru.

2. Kolejnym krokiem będzie nastawienie prasy do drukowania na odpowiednią temperaturę. Opcjonalnie jest to około 180 – 200 stopni Celsjusza. Jeśli termoprasa ma możliwość wcześniejszego zdefiniowania czasu oddziaływania wysokich temperatur, powinien on wynosić około 50 – 60 sekund.

3. Następnym krokiem będzie wprowadzenie koszulki do termoprasy. Warto pamiętać, że nadruk sublimacyjny „nie znosi” jakichkolwiek zagnieceń. Dlatego koszulkę należy dokładnie ułożyć na powierzchni prasy i wyrównać wszystkie zagniecenia, jakie pojawią się na jej powierzchni.

4. Gdy już odpowiednio umiejscowimy koszulkę, musimy nałożyć na nią wzór sublimacyjny. Pamiętajmy, by była ona nałożona wzorem do dołu. Jak łatwo się domyślić, drukarnia sublimacyjna będzie w swojej pracy wykorzystywała odbicia lustrzane wybranych grafik. Dlatego przed rozpoczęciem drukowania, należy dokładnie sprawdzić, czy nasz obraz jest lustrzanym odbiciem tego, co chcemy zobaczyć na powierzchni koszulki. Nie zapominajmy również o folii teflonowej – należy umiejscowić ją na styku drukarni sublimacyjnej i materiału, na którego nakładamy nadruk.

5. Gdy przygotujemy w ten sposób nasz materiał, kolejnym krokiem będzie prasowanie go. Czynność tę należy wykonywać przy średniej sile nacisku. Czas jej trwania to wspomniane wcześniej 50 – 60 sekund.

6. Po zakończeniu czynności nakładania druku sublimacyjnego na tkaninę, drukarka wyda stosowny sygnał dźwiękowy. Po jego zakończeniu należy możliwie jak najpłynniej usunąć koszulkę z prasy i poczekać, aż ostygnie.

Podsumowując, druk sublimacyjny na tkaninach to proces, który wymaga nie tyle prowadzenia skomplikowanych czynności, ale przede wszystkim – dużej dokładności i płynności wykonywanych ruchów. Jeśli o tym nie pomyślimy, druk sublimacyjny pojawiający się na naszej np koszulce, będzie niedokładny i rozmazany. Zbyt długie podgrzewanie koszulki może sprawić, że dojdzie nawet do jej zniszczenia, dlatego tak ważny jest czas całego procesu.

Artykuł powstał we współpracy z drukarnią sublimacyjną http://nadrukisublimacyjne.pl/