Skip to content Skip to footer

Agile Project Management – nowoczesne zarządzanie projektami

Agile Project Manager jest nowoczesnym systemem zarządzania projektami, w którym największy nacisk kładzie się na procesowe podejście do rozwoju modułowego produktu. Ciągłe udoskonalanie wdrażanych rozwiązań staje się już dzisiaj standardem, tym niemniej Agile PM podchodzi do tej kwestii nietypowo.

Czym różni się Agile PM od innych metod stosowanych w zarządzaniu?

Kreowanie produktu odbywa się poniekąd w kontrze do klasycznego zarządzania projektami, gdzie fazy opracowania udoskonaleń przeplatało się z fazami generowania rozwiązań. Najlepiej zrozumieć to na przykładzie praktycznym.
Wiele współczesnych projektów, chociażby informatycznych, zakłada stworzenie produktów zbyt skomplikowanych, by klient był w stanie je odpowiednie zdefiniować przed rozpoczęciem prac. Jest to zupełnie normalne.
W procedurze Agile PM> zatrudnia się osoby będące w stanie wspomagać proces tworzenia celów, a nie tylko ich osiągania. Bardzo często przyrównuje się Agile PM do procedur iteracyjnych, w których w jednym cyklu projektowym tworzy się całą masę prototypowych produktów, z których każdy jest ulepszeniem swojego poprzednika. Rzeczy, które tworzy się za pomocą Agile PM, zazwyczaj nie nadają się do takiego podejścia, ponieważ osiągnięcie produktu o zadowalającej funkcjonalności zajmowałoby bardzo długo czasu. Zamiast takiego produktu, w podejściu Agile PM kreuje możliwie dopracowane poszczególne części, z których następnie złożona zostanie jedna całość. Dzięki takiemu ujęciu problemu możliwe jest uzyskanie tworu, który na razie nie będzie w ogóle funkcjonalny w niektórych dziedzinach, ale za to pod innymi względami będzie już całkowicie gotowy i będzie nadawał się do praktycznego wykorzystania w biznesie.

manager

Modułowość w Agile PM

Wykorzystanie podejścia Agile PM w działalności gospodarczej sprawdza się znakomicie ze względu na swoją modułowość i szybkie osiąganie pełnej sprawności w ramach poszczególnych modułów. W praktyce oznacza to, że zanim jeszcze cały projekt jest gotowy, firma może już prawidłowo działać w ograniczonym zakresie przedmiotowym, kiedy przy zastosowaniu podejścia iteracyjnego działała by źle, a w klasycznym ujęciu nie działałaby w ogóle.
Warto podkreślić, że Agile PM rozwiązuje też z miejsca kwestie kompatybilności modułów, gdyż nowo powstające elementy projektu mogą być od razu zestawiane z jego innymi, już od dawna działającymi częściami. Dzięki temu nowy moduł w momencie jego wdrożenia jest kompatybilny z wszystkimi już działającymi modułami, a kolejne części projektu będą mogły się odnosić także do niego. Rozwój – rozbudowa Agile PM może mieć charakter ciągły i tak naprawdę nigdy się nie kończyć.

agile