Skip to content Skip to footer

Przyczepy samochodowe – przepisy i uprawnienia

Samochód sprzęgnięty z przyczepą campingową jest traktowany jako zespół pojazdów. Mianem tym, zgodnie z definicją, określa się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość. Wyjątkiem od tej reguły są wzajemnie holujące się auta. Warto jednak przyjrzeć się nieco przepisom dotyczącym tego zagadnienia i wymaganym uprawnieniom.

Parę słów o sprzęgach

Za połączenie samochodu z przyczepą bardzo często odpowiadają zaczepy kulowe, współpracujące z hakami holowniczymi. Rozwiązanie to zapewnia stabilne i pewne sprzęgnięcie pojazdów, dlatego też jest powszechnie stosowane. Warto nadmienić, że współczesne konstrukcje produkowane są z trwałych materiałów wysokiej jakości, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa zespołu pojazdów wyposażonego w zaczepy kulowe.

W momencie wyboru konkretnego rozwiązania musimy zwrócić uwagę między innymi na dopuszczalną masę czy przewidywany nacisk na haku. Parametry te uzyskamy bezpośrednio od producenta lub sprzedawcy, powinny być również zawarte w instrukcji. Koniecznie powinniśmy ją przeczytać – z pewnością zawiera wyszczególnienie wymogów, procedur i sposobu postępowania, który pozwoli na zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z danego zaczepu kulowego.

Kategoria B i przyczepa samochodowa

Pod warunkiem uzyskania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, posiadając prawo jazdy kategorii B możemy prowadzić zespoły o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej trzech i pół tony. DMC określa łączną masę wszystkich pojazdów wchodzących w skład danego zespołu.

Kategoria B+E upoważnia kierującego do prowadzenia zespołów o łącznej masie do siedmiu ton, przy czym masa samego samochodu ani przyczepy oddzielnie nie może przekraczać trzech i pół tony. Niejako pośrodku znajduje się Uprawnienie B96, zwiększające DMC do 4250kg – w tym przypadku istnieje możliwość zdania dodatkowego egzaminu, bez wymogu odbywania kursu.

Przejazdy prywatne i firmowe

Prowadząc zespół pojazdów o DMC przekraczającej 3,5t musimy byś świadomi możliwości kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Jeżeli pojazd wykorzystywany jest w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, musimy posiadać licencję transportową. Wymogu tego nie ma w przypadku przejazdów prywatnych, powinniśmy jednak przedstawić stosowne zaświadczenie.

Przepisów prawa przestrzegać musimy wszyscy a ich nieznajomość nie jest żadnym wytłumaczeniem. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z treścią prawa o ruchu drogowym.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Unitrailer