Skip to content Skip to footer

Posiadanie zabytku – podstawowe informacje

Ciekawa zabudowa, dawna kamieniczka, ładny dworek, śliczna chatka – takie obrazy od razu powodują, że mamy ochotę dany obiekt zakupić i przemienić w magiczne miejsca. Wcześniej warto jednak sprawdzić dokładnie, czy dana nieruchomość nie jest wpisana do Rejestru Zabytków. To bowiem nakłada na nas pewne obowiązki, na które niekoniecznie musimy być przygotowani…

Definicja zabytku

Czym jest jednak zabytek? Gdzie leży granica pomiędzy starym budynkiem a zabytkiem? Otóż definicja nie mówi nam tego jasno, jednak praktyka już tak. Zgodnie bowiem z ustawą zabytkiem jest „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.

Generalnie jak widać, definicja ta specjalnie dużo nam nie mówi. W praktyce warto jednak zapamiętać, że zabytkiem jest nieruchomość, która została wpisana do rejestru zabytków. Pamiętajmy jednak, że wcale nie jest łatwo ja stamtąd wykreślić – musi ona być albo bardzo zniszczona albo musimy mieć poważną dokumentację naukową potwierdzającą brak historycznej wartości.

Obowiązki właściciela zabytku

Warto zatem podkreślić, że jeśli nabywamy nieruchomość, która jest zabytkiem, to raczej już nim pozostanie. Dlatego też trzeba wiedzieć, jakie obowiązki nakładane są na właściciela zabytków. Przede wszystkim zatem będzie to opieka nad nim , co praktyce oznacza remont zabytków, o czym będzie mowa później.

A na czym jeszcze polega taka opieka nad zabytkiem? Otóż właściciel zobowiązany jest do zapewnienia warunków do naukowych badań, prowadzenia prac konserwatorskich, utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, popularyzowania wiedzy o zabytku. Choć brzmi to dość odstraszająco, to warto jednak wiedzieć, że w praktyce nie oznacza to zazwyczaj dużo pracy.

Remont zabytków – prawo i obowiązek

Trzeba jednak poruszyć temat remontu zabytków. Tu bowiem trzeba koniecznie posiadać zgodę konserwatora na wprowadzenie jakiejkolwiek w zasadzie zmiany w zasadzie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

W praktyce oznacza to, że zmiana np. oryginalnych kolorów kamienicy, czy zamontowanie nowych, białych okien albo windy już nie będzie możliwe. Trzeba jednak się z tym liczyć.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.