Skip to content Skip to footer

Zawory rozdzielające

Zawory rozdzielające są ważnym elementem pneumatycznym – ich zadaniem jest kierowanie kierunkiem przepływu czynnika roboczego w różnego rodzaju układach napędowych i sterujących. Służą do regulacji oraz rozdziału sygnału, mają zastosowanie przy budowach różnorodnych instalacji oraz przy konstrukcji maszyn.

Co charakteryzuje zawory rozdzielające?

Zawory rozdzielające różnią się od siebie wieloma cechami. Można wśród nich wymienić sposób sterowania, jaki posiada dany zawór, bądź też sposób, w jaki czynnik roboczy doprowadzany jest do elementu sterującego.

Nie bez znaczenia jest również wielkość zaworu, a także ilość dróg przepływu czynnika roboczego. Każdy zawór rozdzielający może mieć także inną ilość sterowanych położeń elementu, który steruje przepływem.

Czym jest wielkość zaworu? Sposoby sterowania zaworem

Wielkość zaworu rozdzielającego jest określana na podstawie rozmiarów gwintów przyłączeniowych, które znajdują się w korpusie zaworu albo w elementach wyspy zaworowej lub w płytach przyłączeniowych, na których montowany jest zawór. Od wielkości zaworu jest zależna wielkość natężenia przepływu czynnika roboczego przez zawór rozdzielający.

W jaki sposób można sterować zaworem rozdzielającym? Istnieje kilka sposobów na sterowanie zaworem – każdy z nich ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Zazwyczaj stosowane rodzaje sterowania to:

– sterowanie mechaniczne
– sterowanie pneumatyczne (działające dzięki regulacji ciśnienia – jego wzrost lub spadek wywołuje określony efekt
– sterowanie mieszane, łączące w sobie kilka metod sterowania
– sterowanie elektromagnetyczne

W jaki sposób czynnik roboczy jest doprowadzany do elementu sterującego?

Zawory rozdzielające mogą być zaworami sterowanymi bezpośrednio, lub też zaworami sterowanymi pośrednio. Sterowanie bezpośrednie najczęściej stosowane jest w przypadku zaworów małych. Jego zaletą jest zapewnianie szybkości i sprawności działania zaworów. Zaletą jest także prosta konstrukcja – sprawia to że ryzyko awarii jest mniejsze, a ewentualna konieczna naprawa łatwiejsza.

Zawory, które są sterowane pośrednio, posiadają w swojej konstrukcji dodatkowy zawór pomocniczy, zwany często „pilotem”. Zaletą takiego sterowania jest możliwość kontrolowania pracy dużych zaworów (o dużej wielkości natężenia przepływu).

Artykuł powstał we współpracy z firmąOBREiUP