Skip to content Skip to footer

Wielowymiarowe analizy do sporządzania raportów

W systemie Enova znajduje się rozbudowany moduł przeznaczony do wykonywania analiz wielowymiarowych. Jest on doskonałym i wszechstronnym narzędziem, służącym do zbudowania w firmie kompletnego systemu kontrolingowego, gwarantującego wygodne raportowanie.

Analizy wielowymiarowe w systemie Enova

System Enova z modułem analiz wielowymiarowych przeznaczony jest przede wszystkim dla zarządu, czyli kadry zarządzającej firmą. Mogą z niego korzystać także kontrolerzy, pracownicy analityczni, księgowi oraz magazynierzy czy inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami w danej firmie. Funkcjonalność modułu opiera się na dwóch podstawowych elementach. Pierwszym z nich jest mechanizm, który służy do tworzenia zdjęć zestawień znajdujących się w operacyjnej bazie danych. Sporządza kopie danych roboczych, które trafiają do osobnej bazy analitycznej, przeznaczonej do późniejszego zbadania. Drugim mechanizmem jest narzędzie kostki analitycznej. Pozwala ono na wygodne przetwarzanie danych, które zgromadzone zostały w bazie analitycznej. Do tego celu wykorzystywany jest zwykły arkusz kalkulacyjny.

Przykłady raportów generowanych przez system Enova

Wyposażony w odpowiedni moduł system Enova może na przykład służyć do identyfikacji towarów zalegających w magazynach, a także dokonywania weryfikacji wydajności każdego pracownika w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia. Możliwe jest również uzyskanie dostępu do niestandardowych ujęć danych księgowych, które zestawiają dane z innych modułów obecnych w systemie Enova. Niezwykle przydatną funkcjonalnością jest elastyczna analiza płatności. Służy ona do wskazywania kontrahentów, którzy zasługują na nagrodę w związku z wzorowym rozliczeniem się z daną firmą. Sprawdź możliwości tego systemu na stronie http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/

Korzyści związane z wdrożeniem modułu Enova w firmie

System Enova z modułem pozwalającym na tworzenie wielowymiarowych analiz przyczynia się do wzrostu funkcjonalności firmy pod wieloma względami. Pozwala na bardzo proste tworzenie raportów wyspecjalizowanych, a także analizowanie danych znajdujących się w innych bazach systemu Enova. Za jego pomocą tworzyć można również przygotowywać praktyczne zestawienia przekrojowe. Mogą one dotyczyć na przykład trendów sprzedażowych oraz analizy wydajności pracy. W ten sposób można też wygodnie przetwarzać duże ilości danych, nie obciążając przy tym głównego serwera. Wszystkie przekroje danych mogą być prezentowane w formie wszechstronnej i wygodnej dla użytkownika.