Skip to content Skip to footer

Rozliczenia z pracownikami czy pełna księgowość – Katowice wybierają biuro rachunkowe

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością dokonywania rozliczeń działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. O ile w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej księgowość prowadzona jest przez samego przedsiębiorcę, o tyle wzrost obrotów, duża liczba produktów czy też wzrost zatrudnienia sprawiają, że konieczny staje się wybór firmy, odpowiedzialnej za księgowość Katowice w tym zakresie mogą się zdecydować na biuro rachunkowe prowadzące pełną księgowość lub też mogą wybrać biuro, które dodatkowo zajmie się sprawami kadrowo-płacowymi oraz będzie reprezentować przedsiębiorcę przed urzędnikami.

Za jakie usługi odpowiada biuro rachunkowe?


Mimo podobnego zakresu działalności, biura rachunkowe mogą realizować nieco inne usługi. Czym najczęściej zajmuje się biuro rachunkowe Katowice? Firmom zewnętrznym zleca się głównie usługi z zakresu prowadzenia ksiąg handlowych w przypadku firm prowadzących działalność produkcyjno-handlową oraz wszystkich kont księgowych, pozwalających na generowanie rachunku zysków i strat i innych niezbędnych dokumentów. Biuro rachunkowe z Katowic może także odpowiadać za prowadzenie rozliczeń w imieniu swojego klienta. Wówczas pracownicy biura mogą mieć dostęp także do jego wyciągu bankowego, na którego podstawie będą realizować kolejne płatności na rzecz kontrahentów, ale również będą księgować wszelkie wpływy od innych klientów.

Nie tylko księgowość


To właśnie rozliczenia finansowe, także z urzędami, oraz prowadzenie księgowości w wybranym zakresie jest tym, co wyróżnia biura rachunkowe Katowice mogą im dodatkowo zlecić inne działania, także w zakresie reprezentacji przed urzędnikami. Coraz częściej biura rachunkowe odpowiadają również za prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz rozliczeń na rzecz pracowników. Same rozliczenia, z uwzględnieniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek, można podciągnąć pod usługi księgowe. Jednak już prowadzenie teczek pracowniczych, naliczanie urlopu i innych świadczeń pozapłacowych oraz archiwizacja takiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wykracza poza standardowe usługi księgowe.

Przy prowadzeniu księgowości klientów warto również ustalić z biurem rachunkowym, w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia. Niektórzy przedsiębiorcy wolą, aby oddelegowany pracownik przynajmniej raz w tygodniu pojawił się na terenie firmy. Umożliwia to przekazanie pełnej dokumentacji oraz wszelkiej korespondencji, jaka wpływa do przedsiębiorstwa. Inni z kolei wybierają opcję regularnego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego.

Tekst powstał na zlecenie strony http://www.union.katowice.pl/