Nie daj się pokonać konkurencji

  • -
profesjonalne cv

Nie daj się pokonać konkurencji

Wcale nie tak rzadko zdarza się, że nawet osoby posiadające na swoim koncie niezbędne doświadczenie i kwalifikacje, nie otrzymują zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Jeśli więc wysyłamy aplikacje do wielu firm i na różne stanowiska, a nie otrzymujemy żadnego odzewu w związku z tym, czyli nikt nie przejawia zainteresowania naszą osobą, to należy doszukiwać się przyczyn zaistniałej sytuacji w nieprawidłowo stworzonym CV. Powodem tej niekorzystnej sytuacji może być CV, które nie podkreśla naszym mocnych stron albo też aplikacja jest niedopasowana do ogłoszenia. W celu rozwiązania powstałego problemu należy przeanalizować i zmienić swoją autoprezentację lub postawić na profesjonalne CV.

“Read More”